Terapia Warnkego

Metoda Warnkego

Twoje dziecko ma problemy z nauką w szkole? Zapamiętywanie i uczenie się języków obcych sprawia wiele trudności?
Powodem mogą być centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD- ang. auditory processing disorder)
Rozwiązaniem w tym przypadku może być przeprowadzenie terapii metodą Warnkego.

Metoda Warnkego to kompleksowa diagnostyka i terapia dysleksji oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego APD, wykorzystująca oddziaływanie wielokierunkowe angażujące wzrok, słuch i funkcje motoryczne.

Blisko 15% dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem.
Problemy szkolne coraz częściej związane są z deficytem w zakresie percepcji, czynności ruchowych, uwagi, prawidłowej pracy funkcji wzrokowych, słuchowych i integracja między nimi.
Dzieci z centralnym zaburzeniem przetwarzania słuchowego mogą mieć zaburzoną koncentrację, nadmierne zwracanie uwagi na bodźce słuchowe, które nie są istotne, trudności z zapamiętywaniem i powtórzeniem usłyszanej informacji, trudności w uczeniu się na pamięć, trudności w nauce języków obcych, błędy ortograficzne typu słuchowego, nadwrażliwość na dźwięki.

Metoda Warnkego skierowana jest do osób które mają:
• Trudności w nauce
• Problemy w nauce czytania i pisania
• Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
• Problemy logopedyczne (np. problemy z wymową)
• Problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję
• Problemy w lateralizacji