AUDIOLOGIA

Lekarz audiolog zajmuje  się fizjologią narządu słuchu i równowagi, a także jego zaburzeniami oraz leczeniem.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE W AUDIOLOGII

Audiometria tonalna

Umożliwia określenie wielkości i rodzaju ubytku słuchu. Dzięki niej lekarz może wstępnie ocenić czy powodem niedosłuchu jest dysfunkcja ucha zewnętrznego, środkowego, wewnętrznego lub dalszych odcinków drogi słuchowej.

Audiometria impedancyjna

Audiometria impedancyjna – metoda audiometrii obiektywnej, opierająca się na pomiarze odruchów mięśnia strzemiączkowego i naprężeniu błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania słuchu. jest szczególnie pomocna w rozpoznawaniu schorzeń ucha środkowego, takich jak: dysfunkcja trąbki słuchowej, wysiękowe zapalenie ucha środkowego, otoskleroza.

Audiometria mowy

Ocenia zdolność rozumienia mowy.

Otoemisja akustyczna

to nieinwazyjne, obiektywne, łatwe badanie słuchu, pozwalające wykryć niedosłuch odbiorczy pochodzenia ślimakowego.