FONIATRIA

Foniatria zajmuje się fizjologią narządu głosu i mowy.

Krtań jest narządem głosu. Wszelkie zmiany w obrębie tego narządu, a zwłaszcza utrzymująca się ponad trzy tygodnie chrypka, dolegliwości bólowe czy trudności w przełykaniu powinny być wskazaniem do wizyty u foniatry.
Najczęstszymi powodami wizyty u foniatry są
  • chrypka
  • dysfonia objawiająca się zmianą barwy/ osłabieniem głosu
  • przewlekłe chrząkanie
  • porażenie strun głosowych
  • guzki głosowe
  • polip struny głosowej
  • obrzęk Reincke’go
  • profilaktyczne badanie osób wykonujących pracę wiążącą się z wysiłkiem głosowym
  • profilaktyczne badanie osób palących papierosy
  • ocena stanu krtani przed i po operacjach tarczycy lub innych mogących powodować zaburzenia ruchomości strun głosowych
Badanie diagnostycze w foniatrii
Videolaryngostroboskopia pomaga w wykrywaniu wczesnych zmian nowotworowych krtani, blizn w obrębie fałdów głosowych, w diagnostyce torbieli i guzków głosowych oraz nawet niewielkich nieprawidłowości w morfologii lub czynności fałdu głosowego powodujących zaburzenia głosu. Oglądane w trakcie fonacji w świetle stroboskopowym fałdy głosowe sprawiają wrażenie jakby poruszały się bardzo wolno, co umożliwia szczegółową analizę ich struktury i czynności.