BADANIE SŁUCHU

  • Audiometria tonalna

  • Audiometria impedacyjna (tympanometria)

  • Audiometria zabawowa

  • Audiometria słowna

  • Otoemisja akustyczna

  • Badanie ABR