Dofinansowania z NFZ i PFRON

Zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555) oraz w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 11.12.2019 r. publikujemy zasady refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

Dla osób powyżej 26. roku życia refundacja na aparaty słuchowe przysługuje raz na 5 lat. Refundacja obejmuje kwotę 700 zł na jeden aparat słuchowy, czyli 1400 zł na dwa aparaty słuchowe. Dofinansowanie do wkładki usznej obejmuje kwotę 50 zł na jedną wkładkę uszną, czyli 100 zł na dwie wkładki uszne. W przypadku osób powyżej 26 r.ż. refundacja przysługuje raz na pięć lat. Aby uzyskać refundację średnia wartość progu słyszenia (niedosłuchu) musi przekraczać wartość 40 dB HL.

Refundacje dla dzieci i osób do 26- roku życia przyznawane są raz na 3 lata. Refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na jeden aparat słuchowy, czyli 4000 zł na dwa aparaty słuchowe. Refundacja na wkładki uszne obejmuje kwotę 60 zł na jedną wkładkę uszną, czyli 120 zł na dwie wkładki uszne. W przypadku osób do 26 r.ż. refundacja przysługuje każdorazowo, wg zapotrzebowania. Aby uzyskać refundację średnia wartość progu słyszenia (niedosłuchu) musi przekraczać wartość 30 dB HL.