LOGOPEDIA

Wioletta Lipska

logopeda

Angelika Majcher

logopeda,
oligofrenopedagog

Marta Podsiadły

surdopedagog
Logopeda zajmuje się
kształtowaniem właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniem w późniejszym okresie , a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy .
Diagnoza logopedyczna jest całościowym i kompleksowym działaniem obejmującym następujące obszary:
• wywiad z rodzicami lub opiekunami dziecka, obejmujący okres ciąży, okołoporodowy i pourodzeniowy,
• szczegółową analizę dokumentacji medycznej, w tym książeczki zdrowia dziecka, a także historii chorób oraz przebytych infekcji,
• wstępną obserwację dziecka, w tym również jego spontaniczną zabawę, a także spontaniczne reakcje słuchowe i rozwój spontanicznej komunikacji językowej,
• diagnozę ryzyka dysleksji,
• orientacyjną ocenę reakcji wzrokowych i percepcji wzrokowej,
• budowę oraz sprawność narządów artykulacyjnych,
• konsultację w kierunku wad zgryzu i terapii w tym kierunku,
• funkcje pokarmowe w obrębie jamy ustnej,
• zakres mowy czynnej oraz mowy biernej,
• sprawność w zakresie motoryki małej, w tym grafomotoryki,
• ogólną sprawność ruchową,
• umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych oraz zainteresowanie otoczeniem,
• poziom zabawy,
• kontakt ze środowiskiem żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym, a także innymi środowiskami, w których dziecko przebywa, w tym również z innymi ośrodkami terapeutycznymi.