APARATY SŁUCHOWE

SŁUCH


Słuch pozwala nam utrzymać stały kontakt ze światem, umożliwia nam komunikację. Zdrowe ucho, odbiera dźwięki dobiegające z otoczenia w paśmie częstotliwości od 16 do ok 20 000 Hz o natężeniach od 0 do 120 dB, jest też przystosowane do swobodnego odbioru mowy dźwiękowej zawierającej się w paśmie częstotliwości od ok 80 do ok 10 000 Hz o natężeniu zawierającym się w przedziale od 30 do 60 dB (są to warunki typowe do kontaktu komunikacyjnego). Ubytek słuchu jest wynikiem uszkodzenia jednej lub kilku części ucha zewnętrznego, środkowego lub wewnętrznego odgrywających rolę w przekazywaniu informacji akustycznej do mózgu.

APARAT SŁUCHOWY

Aparat słuchowy to urządzenie, którego celem jest poprawa jakości słyszenia i rozumienia mowy, u osób z wadą słuchu. Pełni rolę urządzenia rehabilitacyjno- wspomagającego dla pacjentów ze stwierdzonym ubytkiem słuchu. W zależności od ubytku i charakterystyki krzywej na audiometrycznej, protetyk słuchu, po uwzględnieniu wymagań i oczekiwań estetycznych pacjenta, wybiera odpowiednie urządzenie. Wybrany aparat jest następnie programowany komputerowo za pomocą specjalistycznych programów dopasowania indywidualnie dla potrzeb każdego pacjenta.