APARATY SŁUCHOWE

Nasi specjaliści 

Dorota Skoczek

dyplomowany protetyk słuchu

Agnieszka Jarczewska

protetyk słuchu

Magdalena Pietraszko

protetyk słuchu

SŁUCH

Słuch pozwala nam utrzymać stały kontakt ze światem, umożliwia nam komunikację. Zdrowe ucho, odbiera dźwięki dobiegające z otoczenia w paśmie częstotliwości od 16 do ok 20 000 Hz o natężeniach od 0 do 120 dB, jest też przystosowane do swobodnego odbioru mowy dźwiękowej zawierającej się w paśmie częstotliwości od ok 80 do ok 10 000 Hz o natężeniu zawierającym się w przedziale od 30 do 60 dB (są to warunki typowe do kontaktu komunikacyjnego). Ubytek słuchu jest wynikiem uszkodzenia jednej lub kilku części ucha zewnętrznego, środkowego lub wewnętrznego odgrywających rolę w przekazywaniu informacji akustycznej do mózgu.

APARAT SŁUCHOWY

Aparat słuchowy to urządzenie, którego celem jest poprawa jakości słyszenia i rozumienia mowy, u osób z wadą słuchu. Pełni rolę urządzenia rehabilitacyjno- wspomagającego dla pacjentów ze stwierdzonym ubytkiem słuchu. W zależności od ubytku i charakterystyki krzywej na audiometrycznej, protetyk słuchu, po uwzględnieniu wymagań i oczekiwań estetycznych pacjenta, wybiera odpowiednie urządzenie. Wybrany aparat jest następnie programowany komputerowo za pomocą specjalistycznych programów dopasowania indywidualnie dla potrzeb każdego pacjenta.